Úhrada za služby DPS

Úhrada za služby: denní úhrada za pobyt se vždy skládá z úhrady za stravu a úhrady za ubytování krát 30 dní.

Péče je hrazena z Vašeho příspěvku na péči, který si můžete vyřídit na úřadě práce podle místní příslušnosti.

×