Úhrada za služby OS

Úhrada za Odlehčovací službu se vždy skládá z úhrady za poskytnutou péči, stravu a ubytování.

Úhrada za péči se počítá sečtením skutečně strávených časů při poskytování úkonů péče u uživatele, časy se sčítají po minutách.

Úhrada  za péči je 135 Kč/hod. (t.j. zaokrouhleně 2,25 Kč/min).

Částku za péči by měla být primárně hrazena z příspěvku na péči uživatele.

Úhrada za stravu a ubytování se počítá sečtením částek za ubytování a stravu za jeden den pobytu (viz tabulka níže) krát počet dní pobytu. První den na Odlehčovací službě je strava účtovaná v rozsahu: oběd, svačina a večeře. V den ukončení Odlehčovací služby je účtovaná pouze snídaně (pobyt se ukončuje zpravidla v dopoledních hodinách).

Úhradu za ubytování a stravu nelze hradit z příspěvku na péči uživatele, uživatel ji hradí ze svého příjmu (zpravidla důchodu).

×