Úhrada za služby OS

Úhrada za odlehčovací službu se vždy skládá z úhrady za poskytnutou péči, stravu a ubytování.

Úhrada za péči se počítá sečtením skutečně strávených časů při poskytování úkonů péče u uživatele, časy se sčítají po minutách.

Cena za péči je pak 130 Kč/hod. (t.j. zaokrouhleně 2,17 Kč/min) Úhradu za péči lze hradit z příspěvku na péči uživatele.

Úhrada za stravu a ubytování se počítá sečtením částek za ubytování a odebranou stravu za den poskytované péče (viz tabulka níže) krát počet dní pobytu.

Úhradu za ubytování a stravu nelze hradit z příspěvku na péči uživatele, uživatel hradí ze svého příjmu (zpravidla důchodu).

×