Veřejný závazek

Časová dostupnost
nepřetržitý provoz
Kapacita domova
69 lůžek
Regionální dostupnost
Jihomoravský kraj

Poslání domova pro seniory

Poskytování služeb sociální péče osobám, které se v důsledku svého věku a zdravotního stavu octly v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopny překonat ve vlastním prostředí ani za pomoci jiných typů sociálních služeb nebo rodiny, a potřebují pravidelnou pomoc při zajištění svých potřeb s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti.

Pro koho je služba určená

Služba je určená osobám starším 60 let, které mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc při zajišťování svých potřeb a nejsou schopny žít ve svém přirozeném prostředí za podpory jiných typů sociálních služeb, rodiny či blízkých osob.

Zásady poskytování služby

  • zachování důstojnosti a práv uživatele – respektování důstojnosti každého jedince a zajištění ochrany jeho práv
  • individuální přístup – přizpůsobení se individuálním potřebám uživatele
  • uplatnění vlastní vůle uživatele – respektování svobodného rozhodnutí
  • flexibilita – přizpůsobení služby potřebám uživatele

Cíle služby

  • udržení co největší míry soběstačnosti uživatelů
  • respektování individuality uživatelů
  • zachování sociálních kontaktů, podpora společenského života

 

×