Veřejný závazek DZR

Časová dostupnost
nepřetržitý provoz
Kapacita
57 lůžek
Regionální působnost
Jihomoravský kraj

Poslání domova se zvláštním režimem

Poskytování služeb sociální péče osobám, které se v důsledku Alzheimerovy nebo jiné formy demence ocitly v nepříznivé sociální situaci a potřebují celodenní (24/7) pomoc při zajišťování svých potřeb s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti.

 

 

 

 

Pro koho je služba určená

Služba je určena osobám starším 55 let s Alzheimerovou chorobou a osobám s jinými typy demence, především stařeckou, které se nachází v nepříznivé sociální situaci, mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje celodenní (24/7) pomoc při zajišťování svých potřeb a nejsou schopny žít ve svém přirozeném prostředí za podpory jiných typů sociálních služeb, rodiny či blízkých osob.

Službu není možno s ohledem na bezpečnostní a personální podmínky poskytnout osobám s psychotickými poruchami („psychózy“), psychotickým onemocněním, poruchami osobnosti, s alkoholovou demencí, osobám závislým na alkoholu a jiných návykových látkách, a dále osobám, které nechtějí využívat poskytovanou službu, a také osobám, které žádají o poskytnutí služby pouze z důvodu vyřešení své nepříznivé bytové situace.

Zásady poskytování služby

  • zachování důstojnosti a práv uživatele – respektování důstojnosti každého jedince a zajištění ochrany jeho práv
  • individuální přístup – přizpůsobení se individuálním potřebám uživatele
  • uplatnění vlastní vůle uživatele – respektování svobodného rozhodnutí
  • flexibilita – přizpůsobení služby potřebám uživatele

Cíle služby

  • práce s uživateli dle jejich dřívějších zvyklostí
  • podpora soběstačnosti uživatelů, která přispívá ke kvalitě jejich života
  • zajištění bezpečného a klidného prostředí
×