Besedy s rodinami

Besedy s rodinami jsou setkání určená příbuzným uživatelů k projednání záležitostí týkajících se poskytované péče jejich blízkým. Při této příležitosti mohou také vyjádřit své náměty či připomínky a podílet se tím na zvyšování kvality poskytovaných služeb. Setkání se konají zpravidla jednou za měsíc, přičemž nejbližší se uskuteční ve středu 19. 6. 2024 od 14:00 do 16:30 hod., v kanceláři sociálních pracovnic.

×