Převzetí pozůstalosti

Termín převzetí pozůstalosti je třeba sjednat předem se sociální pracovnicí, a to na tel. 518 699 514 nebo 518 699 541. Pozůstalost je dědicům vydána na základě předloženého usnesení, které nabylo právní moci, a občanského průkazu.

×