Důležitá sdělení

Besedy s rodinami

Besedy s rodinami jsou setkání určená příbuzným uživatelů k projednání záležitostí týkajících se poskytované péče jejich blízkým. Při této příležitosti mohou také vyjádřit své náměty či připomínky, a podílet se tím na zvyšování kvality poskytovaných služeb. Setkání se konají zpravidla jednou za měsíc, přičemž nejbližší se uskuteční ve středu 19. 01. 2022 od 14:00 do 16:30 hod., v kanceláři sociálních pracovnic

Převzetí pozůstalosti

Termín převzetí pozůstalosti je třeba sjednat předem se sociální pracovnicí, a to na tel. 518 699 514 nebo 518 699 541. Pozůstalost je dědicům vydána na základě předloženého usnesení, které nabylo právní moci, a občanského průkazu.

Digitální návštěvy v době koronaviru:

Velmi rádi a ochotně zprostředkovávají pracovníci přímé obslužné péče uživatelům a jejich rodinám online komunikaci prostřednictvím internetových hovorů a videohovorů přes aplikace SkypeWhatsApp nebo Messenger.

Prosíme ty, kteří chtějí tuto možnost komunikace využít, aby si předem domluvili s důvěrníkem, nebo kterýmkoliv jiným službu konajícím pracovníkem přímé obslužné péče („pečovatelkou“), přesný čas hovoru.

OZNÁMENÍ ÚSEKU SOCIÁLNÍ PRÁCE:

  • Sociální pracovnice jsou přítomny ve všední dny od 7:00 do 15:30 hod.
  • Doporučujeme předchozí telefonické dohodnutí termínu a času schůzky se sociálními pracovnicemi. Na tel. 518 699 541; 518 699 514.
  • Prodloužený kontaktní den na Úseku sociální práce každou středu do 16:30 hod.