Důležitá sdělení

Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Centrum služeb pro seniory Kyjov, p.o. je samostatným sčítacím obvodem. Vzhledem k tomu, že sčítání probíhá v místě obvyklého bydliště, uživatelé Centra by se měli sečíst na jeho adrese, bez ohledu na adresu trvalého pobytu. Distribuce a sběr listinných formulářů proběhne v Centru přibližně v druhé polovině dubna. Každého uživatele navštíví sčítací komisař, dle potřeby pomůže s jeho vyplněním, a zajistí bezpečné doručení formulářů na sběrné místo. Pověřeným sčítacím komisařem je Mgr. Věra Lungová, tel. 518 699 514.

Převzetí pozůstalosti

Termín převzetí pozůstalosti je třeba sjednat předem se sociální pracovnicí, a to na tel. 518 699 514 nebo 518 699 541. Pozůstalost je dědicům vydána na základě předloženého usnesení, které nabylo právní moci, a občanského průkazu.

Informace k vycházkám uživatelů mimo areál Centra

Digitální návštěvy v době koronaviru:

Velmi rádi a ochotně zprostředkovávají pracovníci přímé obslužné péče uživatelům a jejich rodinám online komunikaci prostřednictvím internetových hovorů a videohovorů přes aplikace SkypeWhatsApp nebo Messenger.

Prosíme ty, kteří chtějí tuto možnost komunikace využít, aby si předem domluvili s důvěrníkem, nebo kterýmkoliv jiným službu konajícím pracovníkem přímé obslužné péče („pečovatelkou“), přesný čas hovoru.

OZNÁMENÍ ÚSEKU SOCIÁLNÍ PRÁCE:

  • Sociální pracovnice jsou přítomny ve všední dny od 7:00 do 15:30 hod.
  • Doporučujeme předchozí telefonické dohodnutí termínu a času schůzky se sociálními pracovnicemi. Na tel. 518 699 541; 518 699 514.
  • Prodloužený kontaktní den na Úseku sociální práce každou středu do 16:30 hod.